Kompetencer

Nordvestjysk Erhvervsrådgivning løser følgende opgaver:

 

Regnskab og revision herunder:

 • Bogføring
 • Lønningsregnskab
 • momsopgørelser
 • Regnskabsopgørelser
 • Selvangivelse og kontakt til SKAT


Rådgivning:

Rådgivning ved køb og salg af virksomheder og fast ejendom, (herunder avanceberegning)

 • Finansiering
 • Produktionsrådgivning
 • Investeringsplanlægning
 • Budgetter og budgetkontrol
 • Empowerment
    

Juridisk rådgivning, herunder:

 • Ejendomshandler
 • Familieret
 • Testamenter
 • Dødsboer
 • Gældssanering
 • Kontrakt-udforming
 • Juridiske løsninger


Formål med kontoret:

At give vore kunder en rådgivning og service, der sikrer en tilværelse med livskvalitet og hvor man er tilfreds samt i harmoni med sine omgivelser.