Den Verdensøkonomiske Situation

 

Demetra har lige udsendt en analyse på verdensaktiemarkedet, der viser, at aktiemarkedet i lang tid har været i optrend (stigende).

Undersøgelser fra Demetra viser, at dette tilsyneladende er for lånte penge, og aktiemarkedet er steget til trods for, at råvareindexet (råvaresalget) falder. Dette ligner den situation der var i 2007-2009.

Dette indikerer, at vi vil få et fald i aktiekurserne, når centralbankerne ikke længere støtter aktiemarkedet.

Alt dette betyder så, at verden vil gå i deflation, og der vil komme store finansielle problemer især i de lande, der er økonomisk dårligt polstret. Demetra kalder situationen for "Det største finansielle eksperiment i verdenshistorien" (John Yde), det at centralbanker tør medvirke til udlån og aktiekursstigninger til trods for, at råvareindexet siden 2012 har været faldende.

På rentesiden betyder dette, at der absolut ikke vil komme rentestigninger i årene fremover, så lav ikke lån nu med fast rente, uanet at 2% 30 årige lån nu er nær kurs 100. Fasthold lån i korte renter, f.eks. Cibor 6. Nedbring også en evt. aktieportefølje.

Men husk, ring hvis du er tvivl!  


Aktier