Nyheder

NYHEDER

Seneste Nyt

Nyt fra din revisor!

Nov 2019


 • Valg af den rigtige virksomhedsform
 • Skal jeg udskyde folkepensionen?
 • Ny definition af hvidvask
 • Hvad betyder udskydelsen af boligskattereglerne for dig?

,

Køb/salg af landbrug!

Mar 2019 // Ole Skifter, Indehaver


Dette viser, hvorfor køb af tvangssalgsejendomme er attraktivt, og især, hvis det er
kvægejendomme.


Finansering:


- Tvangssalg: kreditforening op til 93%
- Fri handel: kreditforening max 70%, typisk 60-65% for fast ejendom
- Banklån: udbetaling = 15 årigt typisk, rente ofte lidt billigere (4,5-6%)
- Vækstfonden nu hvor YJ-lån er væk (dyr rente)
- Vækstkaution = max 2 mill. kr., 10 årig, 2% ekstra rente på banklån, 1,5% startgebyr.
- Vækstlån, etableringslån =15-20% af købspris, 1. køb, bankrente + 2-3%
- Alm. Vækstlån= som etableringslån min 1 mill. kr., løbetid = aktiverne, 10-15 år
- Sælgerpantebrev fra 1-1-2020, 10% af købspris, avancefradrag, 10 årig, rente???


Egenkapital( opsparing):


Etableringskonti er en vigtig opsparingsmulighed for unge
landmænd, der gerne vil etablere sig.
Her kan unge lave en skattebegunstiget opsparing, hvor man får fradrag i skatten med ca.
27%. Dette betyder noget, men især det at vise en opsparing overfor banken giver en stor
goodwill.


Etablerings konti kan anvendes ved etablering af aktiver på over 89.500 kr. og min. 50 timers
arbejdsindsats pr. måned.
Etableringskonti afskriver de købte aktiver med 50% og resten går til afskrivning på aktivet(
bygninger og maskiner). Der er overgangsregler for etableringskonti af ældre dato. Også
ægtefælle kan anvende etableringskonti i ægtefælles bedrift de første to år.


Jordpris og forrentningsevne:


- Almindligt EU-tilskud: 1900kr. forrenter ved 2,5% = ca. 76.000 kr.
- Kvægejendom EU-tilskud f.eks. 3850 kr. ved 2,5 % rente = ca. 154.000 kr.


Pris 1 ha. jord = 100.000 kr., årlig rente:
Tvangssalg: 90% kreditforening. 90.000 kr. x 1,5 % = 1.350 kr.
10% banklån 10.000 kr. x 6,5% = 650 kr.
i alt 2.000 kr.
Almindelig salg: 65% krdf-lån 65.000 kr. x 1,5% 975 kr.
35% bank-lån 35.000 kr. x 6,5% 2.275 kr.
I alt 3.250 kr.Nyt fra din revisor!

Nov 2019


Vedhæftet finder du "Nyt fra din revisor" nr. 107.2019


Denne publikation indeholder følgende artikler:

  • Valg af den rigtige virksomhedsform
  • Skal jeg udskyde folkepensionen?
  • Ny definition af hvidvask
  • Hvad betyder udskydelsen af boligskattereglerne for dig?Holstebro d. 29-11-2019

 

Økonomisk Barometer!

 

Der er udsigt til recession i de betydende verdensøkonomier, men næppe som i 2008.

 

Den betyder faldende aktivitet i bygge og anlæg, men ikke kritisk for hele finansverdenen, som i 2008. Der bliver stigende arbejdsløshed, og vi får betydeligt sværere ved at låne penge.

 

Vi vil se yderligere rentefald, og de korte flexlån kan falde til en rente på – 1,5 %, hvilket jo er næsten uhørt.

 

Dette vil få betydning for f.eks. det 30 årige obligationslån, da renten så vil blive tæt på nul.

Her vil købers interesse forsvinde, og derfor bliver realkreditinstitutterne tvunget til at lave lån med længere løbetid, og allerede nu tales der om 40 årige lån. Jeg tror, at så er det, vi får de 60 årige lån, som Svend J. Jensen, Demetra, har varslet i  de seneste par år.

 

Der er derfor absolut intet, der taler for at omlægge lån nu fra Flexlån til fast 30 årige lån. Selv nationalbankdirektøren varsler meget lav rente de næste 4-5 år.

 

Set i lyset heraf er der ikke basis for lønstigninger, da vore eksportvirksomheder får vanskeligere ved at sælge deres varer ud af landet, på grund af faldende efterspørgsel.

 

Især nybyggeriet af boliger i Danmarks største byer vil falde, da markedet her er meget ophedet.

Der er bygget flere boligejendomme end behovet er, og priserne er skruet meget op.

 

LANDBRUGET i Danmark er virkeligt udfordret økonomisk. Grøn omstilling koster penge, og intet tyder på over en årrække frem, at priserne vil stige af betydning, selvom vi vil se stigende omkostninger. Afrikansk Svinepest og faren for at få den her ins i landet er en overhængende trussel for de danske svinebønder, og korn og mælk har heller ikke udsigt til de ”gode” priser. Der vil være priser op og ned, men over flere år uændret niveau som nu.

 

Med recession er det derfor vigtigt at samle penge/ afdrage banken, så der er noget at tære på i dårlige tider.

Fortsat især minkbrug og mælkebrug vil være hårdt presset, og tvangsauktioner vil fortsat være en del af dask landbrug.

Sort i sort, men efter recession kommer der stigning i jordpriserne, og optimismen vender tilbage.

 

Mvh. Ole Skifter

© Copyright. All Rights Reserved.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

 

Ved at følge os på facebook, vil du kunne læse oplæg og nyheder i branchen, samt holde dig opdateret på skatteregler, nye regulativer og meget mere.

KONTAKT OS

Adresse:

Bisgaarden 2

7500, Holstebro

+45 - 97840044

ÅBNINGSTIDER


Mandag - Torsdag: 08:00 til 15:30

Fredag: 08:00 til 15:00

Lørdag - Søndag: LUKKET